แพ็คเก็จทัวร์
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัตรเข้าชม โปรแพจเกจที่พัก ล่องเรือยอร์ชพัทยา ร้านอาหาร
 ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ

ขั้นตอนการจอง

 ขั้นตอนการจองเรือ 

-ระบุชื่อเรือที่ท่านต้องการจอง พร้อมแจ้งจำนวนผู้เดินทาง (หากทราบวันที่ต้องการเดินทางแล้ว สามารถแจ้งเพื่อเช็คที่ว่างได้เลยค่ะ)
-การจองต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวน โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ หรือ แชทนี้
-แจ้งชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 1 ท่าน เพื่อใช้ในการจองเรือ
-หลังจากการชำระเงิน ภายใน 2 ชั่วโมง จะได้รับวอยเชอร์คอนเฟิร์มการจองเรือ 
(หากยังไม่ระบุวันเดินทาง จะได้รับเป็นกิ๊ฟวอยเชอร์แบบไม่ระบุวัน ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งวันเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
-เมื่อถึงวันเดินทาง ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อ หรือ โชว์วอยเชอร์ในไลน์ หรือ แชท เพื่อใช้ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือ โดยไม่ต้องปริ๊นค่ะ

หมายเหตุ 
*** เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ เพราะหากท่านไปช้า ไม่ทันขึ้นเรือ เรือจะไม่รอ และไม่คืนเงินทุกกรณี
*** กรณีท่านต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะต้อง บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
 
 
 
ขั้นตอนการจองทัวร์
- วางเงินมัดจำ ภายใน 24 ชม. หลังการจอง  (จำนวนขึ้นอยู่แต่ละโปรแกรม)
- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้