แพ็คเก็จทัวร์
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บัตรเข้าชม โปรแพจเกจที่พัก ล่องเรือยอร์ชพัทยา ร้านอาหาร
 ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ

ล่องเรือยอร์ชพัทยา

ล่องเรือยอร์ชพัทยา

Package Fullday 8 Hrs.

Program 🤿🏝

09.45 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือ Ocean Marina พัทยา

10.00 น. ออกเดินทางโดยเรือยอร์ช มุ่งหน้าสู่ เกาะลิงหรือเกาะเป็ด 🏝

10.45 น. เดินทางถึง เกาะลิงหรือเกาะเป็ด ให้เวลาถ่ายภาพและให้อาหารลิง ตามอัธยาศัย ประมาณ 15 นาที (บนเรือ)

11.00 น. เดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ เกาะคราม หรือเกาะครามน้อย

12.00 น. เดินทางถึง เกาะคราม หรือเกาะครามน้อย รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ) 

14.00 น. ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการ ตกปลา ดำน้ำ ชมปลาสวยงาม 🤿🎣🐟🐠

17.00 น. ได้เวลอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina พัทยา

18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ Ocean Marina พัทยา พร้อมความประทับใจ


📌หมายเหตุ :

- กรณีในวันที่ไม่สามารถไปใกล้ๆ บริเวณเกาะครามได้ เนื่องจากวันนั้น ทหารซ้อมยิงปืนบนเกาะคราม หรือ มีคลื่นลมแรงบริเวณเกาะคราม

จะเปลี่ยนไปทำกิจกรรมบริเวณเกาะลิงแทน

- โปรแกรม และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

 

⛵️ SC630 Sailing Catamaran (maximum 40 persons) 63ft

🌤️ Halfday 4 ชม 30,000 THB  

☀️ Fullday 8 ชม 45,000 THB  


🚩 Service Include

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำดื่มน้ำ อัดลม น้ำแข็ง

🍉ผลไม้

🏊อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

🔹ผ้าเช็ดตัว

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน

 

MINIMAL ESCAPEMC540 Motor Catamaran 54ft 

Halfday 4 hrs 32,000 THB

Fullday 8 hrs 52,000 THB 

🚩 include

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน

🔴 ไม่มีบริการผ้าเช็ดตัว

 

🔴 หากจะนำอาหารขึ้นเรือสามารถทำได้แต่ต้องเตรียมภาชนะจานกระดาษช้อนส้อมขึ้นมาเอง

 

MY780 Motor yacht 78ft (maximum 40 persons) เรือมีห้องแอร์❄️

🌤️ Halfday 4 ชม = 42,000 THB

🌥 Fullday 8 ชม =56,000 THB

🌊 Slider เพิ่ม 2,000 THB


🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

 

 

 Chaman

 

 🌤️ Halfday 4 ชม = 27,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

 

Charm

 🌤️ Halfday 4 ชม = 27,500 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

IP

🌤️ Halfday 4 ชม = 60,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Island-Breez

🌤️ Halfday 4 ชม = 28,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Jabber

🌤️ Halfday 4 ชม = 27,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

J-Do

 

🌤️ Halfday 4 ชม = 39,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️


Kotha

🌤️ Halfday 4 ชม = 95,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Lion-King

🌤️ Halfday 4 ชม = 45,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Micha

🌤️ Halfday 4 ชม = 27,500 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

 

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Numfun

🌤️ Halfday 4 ชม = 27,500 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Parewa

🌤️ Halfday 4 ชม = 35,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Passion

🌤️ Halfday 4 ชม = 95,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Patricia

🌤️ Halfday 4 ชม = 39,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Preya

🌤️ Halfday 4 ชม = 45,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Scoobidoo

🌤️ Halfday 4 ชม = 91,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Sea-Outer

 

 

🌤️ Halfday 4 ชม = 38,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Sixty-Six

 

🌤️ Halfday 4 ชม = 35,000 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️

 

Whatever

 

🌤️ Halfday 4 ชม = 27,500 THB

 

🚩 Service

👮กัปตัน + ลูกเรือ

🥤น้ำอัดลม +น้ำดื่ม + น้ำแข็ง

🍉ผลไม้สด

🏊 อุปกรณ์ดำน้ำ

🎣อุปกรณ์ตกปลา

 

⚓️ ไม่รวมค่าเข้าท่าเรือ 50 บาทต่อท่าน ⚓️